•  AKTUALNOŚCI • STATUT  •  RADA OSIEDLA  •  ARCHIWUM • KONTAKT  • Do pobrania • INNE • Historia •

   

2007-2008 - Foto relacja z przebudowy ulic na Zaciszu >> ZOBACZ


HISTORIA OSIEDLA

>>>> Patroni naszych ulic


Historia zaludnienia tej części miasta Wrocławia, sięga czasów średniowiecza. 
Osiedle stanowi integralną  część WIELKIEJ WYSPY i jest częścią dzielnicy Śródmieście.

 

 

Szczytniki, (=Scheitniger) 

osiedle w dzielnicy Śródmieście graniczy od północy z Zaciszem i Zalesiem od południa z Dąbiem, od wschodu z Sępolnem, a od zachodu z Ołbinem. Dokument  z 1204 r. stwierdza, że ks. Henryk Brodaty nadaje klasztorowi Św. Wincentego w Ołbinie źreb (tj. Ziemię należącą do jednego gospodarstwa) w Szczytnikach koło Strzmielna - osady, która przestała istnieć już w średniowieczu - "Stitnic circa Ztremlino", co oznacza "Szczytniki koło Strzemlina". W tamtych czasach mieszkańcy Szczytnik trudnili się wyrobem szczytów, czyli tarcz dla drużyny książęcej i stąd nazwa wsi. Zajmowano się tu także uprawą warzyw i rybołóstwem. Osada była położona na lewym brzegu Starej Odry, wzdłuż północnego odcinka dziś ul. Parkowej. Na prawym brzegu znalazła się w XVI wieku gdy po przeprowadzeniu robót regulacyjnych rzeka zmieniła swe koryto. W 1318 roku Szczytniki przeszły z rąk prywatnych w posiadanie miasta Wrocławia, stanowiąc najstarszą posiadłość miasta nie graniczącą bezposredni z murami obronnymi.  W innych dokumentach pojawiają się nazwy Scithniki, Schytnnic, Schzithnik, Szczytnik. Niemiecka forma Scheitning pojawiła się w 1528 roku. Zajmowały wówczas rozległy obszar, z którego z czasem wyodrębniły się wsie Dąbie (XVI wiek), Nowe Szczytniki w rejonie dzisiejszego wybrzeża S. Wyspiańskiego (1660 r.) i Rakowiec (1677 r.). Ludność Nowych Szczytnik zajmowała się rolnictwem, rybołóstwem, flisactwem i przewozem pasażerów na lewą stronę Odry - do Rakowca.
W drugiej połowie XVIII wieku Szczytniki przekształciły się w osiedle rezydencjonalne, zasobni mieszczanie budowali tu piękne wille. W latach 1780-1784 książę Hohenlohe założył tzw. "książęcy ogród", nawiązujący stylem do parku angielskiego Ogród Książęcy - późniejszy park Szczytnicki.. Teren ten 1808 roku został włączony do Wrocławia. Również w Starych Szczytnikach (to określenie weszło w życie z chwilą powstania Nowych Szczytnik) zaczęły przybywać pod koniec XVIII wieku otoczone ogrodami wille, które wznosili sobie zamożni mieszczanie. Okolice te licznie odwiedzali też wycieczkowicze z Wrocławia. Ludność polska utrzymywała się w starych Szczytnikach do schyłku XVIII wieku.  Do Wrocławia włączono Stare Szczytniki w 1868 roku. W 1795 roku we wsi mieszkało 222 mieszkańców. Na miejscu była cegielnia i karczma. Nazwę osiedla w języku polskim wymyslił w 1946 r. prof. Witold Taszycki

 Zacisze, (=Wilhelmsruh, Lisongrube, Lisonruh) 

osiedle w dzielnicy Śródmieście. Pod koniec XVIII wieku na obecnym Zaciszu, pułkownik von Münchow założył folwark, nazwany na cześć króla Prus Fryderyka Wilhelma II -  Wilhelmsruh (spokój Wilhelma). Około połowy XIX wieku powstała tu niewielka osada podmiejska, zamieszkiwana przez około 50 osób. Sam folwark, który jeszcze w 1810 roku należał do klasztoru św. Wincentego przeszedł w 1845 na własność jednego z zamożnych wrocławskich aptekarzy, zwanego Oleariusem.  Po włączeniu osiedla do Wrocławia w 1928 roku zaczęły tu powstawać wille. W latach 30 XX wieku zostało rozbudowane. Sporo domów jedno- i dwurodzinnych pochodzi też z ostatniego czterdziestolecia. Nazwę osiedla w języku polskim "Zacisze" wymyślił w 1946 r. prof. Witold Taszycki
Osiedle ograniczone jest od zachodu tak zwaną Starą Odrą (Alte Oder), od wschodu Czarą Wodą (Schwarzwasser), a od strony północnej, płynącymi równolegle do siebie kanałami : Powodziowym i Żeglugowym. Zostały one zbudowane w latach 1913- 1917 na Odrze, według planów wrocławskiego radcy budowlanego Christiana Nakonza w ramach projektu modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz tworzenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej dla Wrocławia.
Część osiedla
z lotu ptaka stanowi wzór liścia, symbolu zieleni miasta. Gdzie od łodygi - ul. Mianowskiego odchodzą na dwie strony ulice nawiązujące do żył liścia.

w 2002 roku w czerwcu otworzono na ruchliwym skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego, na trasie do Warszawy światła. W uroczystości brał udział prezydent miasta Wrocławia Stanisław Huskowski, radni miejscy, ksiądz proboszcz parafii Mirosław Drzewiecki, oraz mieszkańcy dzielnicy. Remont i budowa świateł po trzech latach oprotestowywania projektu ukończona została za sumę 900.000 zł

Zalesie, (=Leerbeutel) 

osiedle w dzielnicy Śródmieście, zajmuje obszar zaludniony już w młodszej epoce kamiennej. Z zapisu pochodzącego z 1254 roku wiadomo, iż na ciągu obecnych ulic F. Chopina i S. Moniuszki istniała osada Przeciwonowo, którą z czasem Niemcy zaczęli nazywać Leerbeutel (pusty worek). nazwa ta wzięła się od kąpieliska "Morskie Oko", które nazywano Leerbeutel See. Nazwa obowiązująca obecnie datuje się od okresu powojennego. W 1316 roku. Osada była własnością prywatną, a następnie klasztoru NMP (Najświętszej Marii Panny) na Piasku, do którego należała do 1810 roku. Dokumenty kościelne z lat 1579-1666 potwierdzają, iż w tym okresie zamieszkiwała ją jeszcze rodzima ludność polska. W 1795 roku we wsi był folwark, a liczba mieszkańców wynosiła zaledwie 27; w 1845 roku było ich już 42, ponadto nadal istniał folwark i dwór oraz cegielnia. Do Wrocławia włączono Zalesie w 1904 roku. Osiedle zaś willowe powstało w okresie międzywojennym. Obecnie jest to jedno z najbardziej zielonych osiedli Wrocławia. Nazwę osiedla w języku polskim wymyślił w 1946 r. prof. Witold Taszycki

Po dwuletnich staraniach, na czteropasmowej drodze szybkiego ruchu, która jest tranzytem na Warszawę, (ul. Kochanowskiego), wybudowano od lutego do czerwca 2002 r. światła sterujące ruchem, na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i ul. Śniadeckich. Uroczyste otwarcie skrzyżowania nastąpiło 21.czerwca 2002 roku. z udziałem mieszkańców dzielnicy, prezydenta miasta - Hrustowskiego, radnych osiedla i księdza proboszcza dzielnicowej parafii Matki Bożej Częstochowskiej Mirosława Drzewieckiego.